MIRESEVINI

Ermed sh.p.k. është një nga kompanitë e reja në fushën e shpërndarjes së produkteve farmaceutike në Shqiperi. Duke qënë partner i besuar i disa prej kompanive të mëdha prodhuese farmaceutike është importues dhe shpërndarës me shumicë e pakicë i medikamenteve dhe produkteve kozmetike, aparaturave mjekësore dhe lëndëve të para të produkteve farmaceutike. Është njëkohësisht, partner i disa kompanive shperndarese dhe institucioneve shëndetsore.